SÄA skall främja äventyr i alla dess former, såväl inom scoutverksamhet som utanför den, genom att:
  • Ha regelbundna möten (c:a en gång i månaden).
  • Skapa användbara kontaktnät mellan olika personer, kårer och föreningar.
  • Ge ut skrifter och guider i äventyrliga ämnen, såsom akademin ser for gott att besluta om. Dessa skall göras allmänt tillgängliga.
  • Om det inte tar for mycket tid från annat, ordna äventyr, läger eller liknande.
Innehåll >>