Om ledamöter och deras roll i SÄA

Ledamöterna skall vara till ett antal av 18 personer. Dessa innehar en viss stol som är numrerad. Högst nio platser får besättas av representanter från icke scoutföreningar, med undantag för om representanterna samtidigt är scouter. Det skall finnas en ordförande och en sekreterare i SÄA. Dessa poster skiftar mellan ledamöterna. halvårsvis. Man skall i god tid förvarnas om sin mandatperiod. Ordföranden skall tilltalas ers äfventyrlighet.
<< Innehåll >>