SÄA är en sammanslutning av äventyrsentusiaster, framför allt med bakgrund i scoutrörelsen. SÄA:s syfte är att främja äventyrsverksamhet i alla dess former och för olika åldrar, allt från traditionella levande rollspel till historiska temaarrangemang och friluftsaktiviteter.

Du kan kontakta oss på email saa@yahoogroups.com, vilket når alla ledamöterna.


Innehåll